آخرین اخبار : 

ارائه مشاوره امین به صورت مجازی به دانشجویان

ارائه خدمات مشاوره امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان به صورت مجازی در دوران شیوع بیماری کرونا در زمینه های مشاوره شغلی و تصیلی ،ازدواج، خانوادگی – حقوقی- مذهبی و اعتقادی روانشناختی شخصیتی و … به دانشجویان عزیز.

معرفی مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان وابسته به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مرتبط با دفتر مرکزی مشاوره در سازمان مرکزی می باشد. تامین بهداشت روانی محیط های دانشجوئی به منظور رشد، تحول و تکامل شناختی، عاطفی و رفتاری دانشجویان جهت رسیدن به استاندارهای مورد نظر بهداشت روانی با تاکید بر پیشگیری سطح اول و تعدیل نارسائی ها، ناهنجاریها و اختلالات احتمالی با ایجاد انگیزه برای تلاش و شکوفائی استعدادهای فردی از مهم ترین اهداف مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان می باشد. در این راستا، فعالیت های مرکز در واحدهای مختلف(واحد پذیرش، بایگانی و ارجاع، واحد مشاوره و درمان، واحد آموزش و پژوهش، واحد ارتباط با خانواده و مشاوره الکترونیکی) و کارگروه های مختلف(ارتقای تحصیلی-شغلی دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، بهداشت روان دانشگاهیان) از یکدیگر قابل تفکیک است. علاوه بر این ارائه خدمات، فعالیت‌های بهداشت روان و اقدامات پیش‌گیرانه نیز توسط مرکز انجام می‌شود. مجموعه این فعالیت ها در طول سالتحصیلی و در دو بخش فعالیت های مستمر و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت تقویم اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده است و با برنامه ریزی دقیق قابل اجرا می باشد. کلیه خدمات این مرکز کاملاً تخصصی و ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان است. فضای مرکز، شامل یک بخش اداری ، یک اتاق مشاوره فردی و گروهی و یک اتاق جهت پذیرش می باشد..

مهمترین وظایف مرکز مشاوره واحد

۱٫ تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مطابق دستورالعمل ها، آئین نامه ها و سیاستگذاریهای دانشگاه مبتنی بر اصول سه گانه پیشگیری در زمینه بهداشت روانی دانشجویان اعلام شده از سوی سازمان مرکزی.

۲٫ برگزاری سمینارها، کارگاهها و کلاسهای آموزشی در حوزه بهداشت روانی.

۳٫ برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارشناسان و متصدیان مرکز مشاوره به منظور ارتقاء سطح آگاهی آنان از مشکلات دانشجویی.

۴٫ پیشنهاد و ارایه طرح های تحقیقاتی در زمینه مسایل بهداشت روانی دانشجویان به معاونت پژوهشی دانشگاه.

۵٫ بررسی و مطالعه پیشنهادات و نظرات در زمینه بهسازی خدمات راهنمایی و مشاوره دانشجویان.

۶٫ هماهنگی با ارگانها، سازمانها و واحدهای ذیربط مسایل بهداشت روانی دانشجویان.

۷٫ برآورد و تامین هزینه های برنامه های آموزشی و بازآموزی کارشناسان واحد مشاوره دانشجویی.

۸٫ مطالعه و تحقیق در زمینه تازه ها، پژوهشها و دستاوردهای علمی مشاوره حقوقی دانشجویان.

۹٫ سازماندهی خدمات مشاوره، روانشناسی ، روان پزشکی و مشاوره حقوقی دانشجویان.

۱۰٫ طراحی و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت ارایه خدمات مشاوره و روان شناسی.

۱۱٫ ارایه خدمات روان شناختی در سه سطح پیشگیری از طریق مشاوره های فردی و گروهی.

۱۲٫ غربالگری دانشجویان جدیدالورود با استفاده از آزمون های مناسب.

۱۳٫ مطالعه و پژوهش در زمینه مشکلات شایع روانشناختی.

۱۴٫ ارائه راهکارهای عملی در خصوص رفع مسائل و مشکلات روحی و اجتماعی دانشجویان.

۱۵٫ همکاری و هماهنگی با مراکز واحد ها، کمیته امداد امام خمینی،اداره بهزیستی،  سازمانهای مرتبط به منظور تحت پوشش قراردادن و حمایت از دانشجویان.

۱۶٫ برنامه ریزی و تدوین کارگاههای دانش افزایی به منظور ارتقاء سطح دانش دانشجویان.

۱۷٫ مصاحبه مشاوره ای و روان شناختی به منظور شناسایی، تشخیص، تعیین نوع مشکل تعدیل و رفع اختلالات در طبقه شناختی عاطفی رفتاری و مداخله رفتاری مشاوره فردی گروهی متناسب با مسائل دانشجویان.

۱۸٫ تدوین برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی دانشجویان.

۱۹٫ ارائه طرحهای پیشگیری از بروز یا تشدید آسیب های روانی و رفتاری در سطح دانشگاه.

۲۰٫ انجام مطالعات تخصصی بر اساس دانش نظری و عملی و جمع آوری آن جهت دستیابی به اطلاعات ، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و ارائه نتایج در قالب طرح و برنامه و تلاش در جهت اجری آن.

۲۱٫ بررسی مستمر مشکلات دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و برگزاری جلسات هماهنگی با حضور مسئولین دانشجویی و فرهنگی.

تقویم اجرایی برنامه های مشاوره و بهداشت روان مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

خدمات روانشناختی و مشاوره ای روانشناسان و مشاوران مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد در دو حیطه فعالیت های مستمر و ماهانه انجام می پذیرد؛ فعالیت های مستمر به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که جزو اصلی ترین وظایف مرکز است و پرسنل مرکز باید همواره در راستای تحقق این فعالیت ها در طول سال تحصیلی انجام وظیفه کنند. از مهمترین این وظایف می توان به انجام مشاوره های فردی، گروهی، تحصیلی، شغلی و خانوادگی، مشورت دهی، هماهنگی، ارجاع و پیگیری اشاره نمود. فعالیت های ماهانه به عنوان مکمل فعالیت های مستمر بر حسب زمان و متناسب با آئین نامه ها و شیوه نامه های مربوط انجام می شود و اجرای صحیح و به هنگام این فعالیت ها موجب تحقق بخش مهمی از برنامه های بهداشت روان و مشاوره در دانشگاه خواهد شد.

مهمترین فعالیت ها و خدمات روانشناختی و مشاوره ای روانشناسان و مشاوران مرکز مشاوره این واحد در دو دسته فعالیت های مستمر و ماهانه براساس تقویم اجرایی برنامه های مشاوره در دانشگاه آورده شده است.

فعالیت های مستمر پرسنل مرکز مشاوره

مهمترین فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان  که در سراسر سال تحصیلی و به عنوان فعالیت مستمر خود، تلاش در راستای ارتقای سطح سلامت روانی، اخلاقی، معنوی و تربیتی دانشگاهیان و پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی می‌باشد.

فعالیت های مستمر مرکز مشاوره با اهداف زیر صورت می پذیرد:

۱- ارتقاء سطح دانش و بینش روان‌شناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل، مشکلات و نیازهای جامعه دانشگاهی

۲- راهنمایی دانشجویان در جهت شناخت صحیح توانایی‌ها و مشکلات خود

۳- راهنمایی دانشجویان در تصمیم‌گیری آگاهانه‌، عاقلانه و حسن انتخاب در زمینه‌های تحصیلی، ازدواج، شغل و نظیر اینها

۴- راهنمایی دانشجویان در حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج

۵- پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی – رفتاری و توسعه بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه و جامعه دانشگاهی

۶- کاهش مشکلات مختلف از طریق کمک‌های مالی، درمانی و نظیر اینها

۷- ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء روابط میان‌فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین‌کننده روابط متقابل بین استاد، دانشجو و کارمند

۸- کاهش مشکلات روان‌شناختی دانشجویان(ناشی از دوری از خانواده، محیط زندگی قبلی و دوستان سابق، و در نتیجه کم شدن حمایت‌ها و نیز کنترل‌های خانواده، حضور در جمع دوستان و محیط خوابگاه، وضعیت تحصیلی متفاوت با گذشته، شرایط سنی دوره جوانی و محیط دانشگاهی مختلط) و کمک به سازگاری بهتر با محیط دانشگاه(شامل کلاس‌ها و امتحانات، دوستان، استادان، کارکنان) از طریق ارائه کمک‌های روان‌شناختی و نهایتاً افزایش سازگاری مؤثر دانشجویان با محیط تحصیل و زندگی، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

۹- پیش گیری اولیه یا پیش گیری از بروز مشکلات احتمالی روان شناختی و تحصیلی در آینده از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها. شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر و آسیب قرار دارند.

۱۰- پیش گیری ثانویه یا پیش گیری از بروز اختلالات روان شناختی به منظور مداخله، درمان و کاهش طول دوره اختلال و برقراری حمایت های لازم، از طریق برگزاری طرح های ملی بررسی سلامت روان و طرح های پژوهشی شیوع شناسی، شناسایی دانشجویان در معرض خطر از طریق حضور مددکار و مشاور در خوابگاه های دانشجویان و در مرکز مشاوره دانشجویی.

 11- پیش گیری سطح سوم یا پیش گیری از توسعه اختلال از طریق خدمات حمایتی، بازپروری و مددکاری، برگزاری کلاس های ورزشی، بستری، تغییرات محیطی نظیر تغییر محیط آموزشی و خوابگاهی(از طریق پیشنهاد به کمیسیون موارد خاص)، ارائه روان درمانی حمایتی و معرفی به روان پزشک؛ مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که اقدام به خودکشی نموده اند.

در این راستا، مهمترین وظایف پرسنل مرکز مشاوره دانشگاه برای دستیابی به اهداف فوق به شرح زیر می باشد.

۱- بررسی و شناخت استعدادها و علایق دانشجویان و برنامه‌ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعدادها، هدایت تحصیلی و حرفه‌ای دانشجویان

۲- اجرای پژوهش‌های کاربردی و بنیادی درباره مسائل و مشکلات دانشجویان برای شناخت عوامل آسیب‌زا، جمع‌بندی و ارائه راهکار به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

۳- انجام ارزیابی‌های دوره‌ای سلامت روان دانشجویان به‌ویژه دانشجویان ورودی جدید، شناسایی و ارائه خدمات به دانشجویان نیازمند و استفاده از داده‌های به دست آمده برای برنامه‌ریزی‌های بهداشت روانی فردی و گروهی دانشجویان

۴- ارائه خدمات روان‌شناختی، مددکاری، روانپزشکی و مشاوره فردی، گروهی، تحصیلی، ارتباطی، پیش از ازدواج، زناشویی، خانوادگی و شغلی

۵- برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسش‌های آنان در مورد مسائل روانی- اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحب‌نظر در مسائل روان‌شناسی، مشاوره، روان‌پزشکی و مددکاری اجتماعی

۶- برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و دانشگاهیان با هدف ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی

۷- انتشار کتابچه‌ها، بروشورها و پیام‌های بهداشت روانی با هدف ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان و دانشگاهیان و پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی

۸- استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی برای ارائه خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای و آموزش‌های بهداشت روانی

۹- جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت دانشجویان داوطلب در زمینه فعالیت‌های بهداشت روانی

۱۰- جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت استادان، کارمندان و خانواده دانشجویان به منظور ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از آسیب‌ها و مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

۱۱- برقراری ارتباط مؤثر با سایر واحدهای مختلف دانشگاه به منظور کمک به حل مشکلات دانشجویان

۱۲- شناسایی منابع حمایتی- درمانی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها حسب مورد

۱۳- همکاری‌های بین‌بخشی با سایر سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی- فرهنگی – پیشگیری خارج از مؤسسه با هدف اجرای برنامه‌های بهداشت روانی

۱۴- ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده به معاونت دانشجویی دانشگاه و دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در فواصل زمانی معین

دانشجویان از طریق شماره های مشاوران واحد که از اساتید متخصص و متعهد هستند می توانند خدمات مشاوره ای دریافت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

69 + = 75

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی