آخرین اخبار : 

دستاوردهای دانشگاه

خلاصه عملکرد دانشگاه تا آذر ۹۶

 

 • افزایش امتیاز واحد به ۵۱/۷۶۸ .
 • تعداد طرح های پژوهشی واحد ۹۴ طرح می باشد که ۸۹ طرح به پایان رسیده است .
 • تعداد مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی ۴۵۰ مورد می باشد که از این تعداد ۱۵۹ مقاله در مجلات ISI می باشد .
 • تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی ۳۷۳ مورد می باشد .
 • تعداد اعزام اساتید واحد جهت شرکت در سمینارهای خارجی ۴۵ مورد می باشد .
 • تعدا کتابهای واحد در حال حاضر ۲۰۹۴۳ جلد و با ۱۲۴۹۱عنوان می باشد .
 • تعداد کتابهای چاپ شده واحد توسط اساتید ۴۲ کتاب می باشد .
 • تعدا اختراع به نام این واحد دانشگاهی ۶ مورد است .
 • تعداد شرکت در مسابقات علمی داخلی و کسب مقام ۴ مورد .
 • تعداد شرکت در مسابقات علمی خارجی و کسب مقام ۱ مورد .
 • تعداد اعضای باشگاه پژوهشگران جوان ۵۸ نفر می باشد .
 • تعداد بازدید و اردوهای علمی دانشجویان ۹۰ مورد .
 • تعداد سایت های کامپیوتری ، آزمایشگاه و کارگاه این واحد ۳۵ مورد .
 • کسب رتبه اول در سطح دانشگاههای آزاد اسلامی کشور بین واحدهای متوسط۱۳۹۳
 • طرح ماندگار فرهنگی ساخت المان شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد
 • کسب رتبه اول و دوم مسابقات روبوکاپ بین المللی
 • کسب مدال طلای مسابقات اختراعات دانشجویان(ژاپن،کرواسی )
 • ایجاد سیستم وایرلس (اینترنت بی سیم) در دانشگاه
 • تجهیز سیستمهای رایانه به تعداد ۱۲۰ دستگاه
 • تعداد انجمن علمی فعال واحد ۵ انجمن

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی