امروز پنج شنبه ۳ اسفند سال ۱۳۹۶ ساعت : ۱۲:۲۱ ب.ظ

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

ردیف نام رشته کد رشته
1 حسابداری 21301
2 روانشناسی بالینی 20701
3 ریاضی کاربردی – آنالیز عددی 30115
4 زبان و ادبیات فارسی 20101
5 علوم اجتماعی – جامعه شناسی 20532
6 مدیریت اجرایی 21215
7 مدیریت دولتی 21210
8 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی 21270
9 مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی 21258
10 مشاوره و راهنمایی 21603
11 مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 40392
12 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت آب 40397
13 مهندسی کشاورزی – سازه های آبی 50363
14 مهندسی کشاورزی – زراعت 50350
ارسال شده در تاریخ : شنبه ۹ آبان   سال : ۱۳۹۴             ساعت : ۱۲:۲۱ ب.ظ             توسط : روابط عمومی             بازدید : 6715 بازدید
رضاخانی تبدیل html به وردپرس