آخرین اخبار : 

روابط عمومی

علی یوسفی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

عضو شورای اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

 

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی