آخرین اخبار : 

ریاست واحد

دکتر علیرضا پیل پایه

تحصیلات دکتری مهندسی منابع آب (دکتری تخصصی (PH.D) دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات)

اولین استاد یار در دانشگاه های شهرستان پارس آباد

 

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی