آخرین اخبار : 

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر مرتضی فرجیان

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی