امروز یکشنبه ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۶ ساعت : ۱۳:۴۹ ب.ظ

لیست دروس ارائه شده برای نیمسال اول 96-95

دروس عمومی
آشنایی با قرآن کریم رياضيات گسسته
وصایای حضرت امام (ره) رياضيات و آمار
تربیت بدنی (1) تربيت بدني
تربیت بدنی (2) ورزش (1)
دانش خانواده و جمعیت زبان انگليسي
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس زبان پیش دانشگاهی
آیین زندگی (اخلاق کاربردی) زبان خارجه عمومی
اندیشه های اسلامی (1) فیزیک پیش دانشگاهی
اندیشه های اسلامی (2) فیزیک عمومی
انقلاب اسلامی ایران فيزيك مكانيك
تاریخ تحلیلی صدر اسلام فارسی عمومی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران فارسی پیش دانشگاهی
تفسیر موضوعی قرآن کریم زبان فارسي
ریاضی عمومی آمار   و احتمال
ریاضی کاربردی مباني كامپيوتر
ریاضی پیش دانشگاهی زيست شناسي
ریاضیات پایه روانشناسي
ریاضی عمومي(1) حقوق اساسي پيش دانشگاهي
رياضي عمومي (2)  
رياضي كاربردي  
رياضي (2)  
رياضي (6)  
رياضي ( 7 )  
دروس تخصصی
آز –   سیستم های کنترل خطی آز مهندسي نرم افزار
آزمایشگاه بتن و سایر مصالح طراحي الگوريتم ها
آزمایشگاه فیزیک مکانیک سيستم عامل
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی معماري كامپيوتر
آسیب شناسی اجتماعی آز معماري كامپيوتر
آشنایی با معماری اسلامی (2) طراحي سيستم هاي شي گرا
آشنایی با معماری معاصر شيوه ارائه مطالب علمي
آمار حیاتی مباحث ويژه
آمار و احتمالات سيستم عامل شبكه
آمار و احتمالات مهندسی گارگاه   سيستم عامل شبكه
آمار و کاربرد آن در مدیریت شبيه سازي كامپيوتر
آموزش بهداشت و ارتباطات برنامه سازي سيستم
آموزش و پرورش گرافيك كامپيوتري
اپتومتری و بیماری چشمی نصب و راه اندازي شبكه
ادبیات جهانی حسابداري پيشرفته (1)
ارزشیابی زبان انگلیسی حسابداري پيشرفته (2)
استاتیک جامعه شناسي
اصول تنظیم و کنترل بودجه توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
اصول حسابداری(2) تحقيقات بازاريابي
اصول حسابداری(3) تحقيق در عمليات (1)
اصول سرپرستی تحقيق در عمليات (2)
اصول و مبانی تنظیم و بودجه دولتی مديريت مالي (1)
اقتصاد خرد مديريت مالي (2)
اقتصاد کلان مديريت تطبيقي
الکترونیک صنعتی مديريت تعاوني ها
ایجاد بانک های اطلاعاتی مديريت توسعه
ایستائی ساختمان مديريت توليد و عمليات
ایمنی شناسی و مصون سازی مديريت توليد
بارگذاری مديريت سازمان هاي عملي
بازار یابی بین المللی مديريت منابع انساني
بازار یابی و مدیرت بازار مباني مديرت دولتي (1)
بازرگانی بین المللی مباني مديرت دولتي (2)
بررسی سیستم قدرت(2) مباني مديرت اسلامي و الگوهاي آن
بررسی کتب زبان انگلیسی دوره مباحث جاري در حسابداري
بهداشت وخانواده و مدارس كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن كارآفريني و پروژه
پروژه كارآفريني
پروژه راه سمينار در مسائل بازاريابي
پروژه مالی(2) حسابداري ميانه (1)
پروژه نرم افزار حسابداري ميانه (2)
پروژه نهایی حسابداري صنعتي (1)
پژوهش عملیاتی(1) حسابداري صنعتي (2)
پژوهش عملیاتی(2) حسابداري صنعتي (3)
پول ارز و بانکداری حسابداري دولتي (1)
تاریخ بیهقی حسابداري دولتي (2)
تاریخ تحلیل صدر اسلام سرپرستي سازمان
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران سازمان هاي پولي و مالي
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فيزيك عمومي
تجزیه و تحلیل طراحی سیستمها زبان تخصصي 1 و 2
تجهیز و اداره کارگاه زبان تخصصي 3 و 4
تحقیقات بازاریابی رياضيات و كاربرد آن در مديريت (1)
تحلیل سازه ها(1) رياضيات و كاربرد آن در مديريت (2)
تحلیل مقدماتی سازه ها روانشناسي كار
ترمودینامیک روانشناسي عمومي
تکنولوژی بتن و اجرای سازه های فلزی روابط صنعتي
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه حقوق تجارت
تمرین عملی و راهنمایی و مشاوره 2 حقوق و مقررات ملي
توسعه اقتصادی و برنامه یزی حقوق اداري
حدیقه سنایی حقوق اساسي
حسابداری پیشرفته(1) حقوق بازرگاني
حسابداری پیشرفته(2) ماشينهاي الكتريكي مخصوص
حسابداری دولتی (1) مباني سيستم هاي قدرت
حسابداری دولتی (2) كارگاه سيم پيچي ماشين (1)
حسابداری شرکتها(1) كارگاه سيم پيچي ماشين (2)
حسابداری صنعتی آز الكترونيك صنعتي
حسابداری صنعتی (1) آز مدارهاي الكتريكي
حسابداری صنعتی (2) آز – مباني ديجيتال
حسابداری صنعتی (3) آز كنترل صنعتي
حسابداری میانه(1) آز الكترونيك عمومي
حسابداری میانه(2) آز بررسي سيستم هاي قدرت
حسابرسی آز ماشين هاي الكتريكي
حسابرسی دولتی ماشين هاي الكتريكي 3 فاز
حسابرسی سیستم های کامپیوتری هيدروليك و پنوماتيك
حسابرسی(1) الكترونيك صنعتي
راه سازی بررسي سيستم قدرت (2)
روانشناسی تربیتی محاسبات عددي
روانشناسی رشد 1(کودکی و نوجوانی) پروژه و كارآموزي
روانشناسی شخصیت ترموديناميك
روانشناسی عمومی مكانيك سيالات
روانشاسی یادگیری مكانيك مصالح
روسازی راه مكانيك كاربردي
روش تحقیق در مدیریت فيزيك حرارت
روش تدریس و تحلیل محتوای کتب تمرين معماري (1)
روشهای اجرایی ساختمان تمرين معماري (2)
روشهای تدریس زبان انگلیسی دوره درك بيان (1)
ریاضی (1) درك بيان(2)
ریاضی (6) تنظيم شرايط محيطي
ریاضی (7) نقشه برداري
ریاضی مهندسی ايستايي (1)
ریاضایات پایه ايستايي (2)
ریاضیات گسسته هندسه ترسيمي
ریاضیات پایه ومقدمات آمار عناصر جزئيات ساختمان
حسابرسي (1) ترسيم فني
حسابرسي (2) پرسپكتيو
حسابرسي دولتي اصول سرپرستي
زبان تخصصي سازه هاي فولادي (1)
زبان فني سازه هاي فولادي (2)
زبان تخصصی حسابداری(1) سازه هاي بتن آرمه (1)
زبان تخصصی حسابداری(2) سازه هاي بتن آرمه (2)
زبان خارجه عمومی طراحي معماري ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 )
زبان عربی (5)(تجزیه و ترکیب) سازه هاي بتني
زبان فنی سازه هاي فلزي
زمین شناسی کاربردی آشنايي با معماري معاصر
زمین شناسی و مصالح ساختمان آشنايي با معماري اسلامي (2)
سازمان پولی و مالی بین المللی زبان تخصصي
سازمان و مدیرت در آموزش و پرورش آشنايي با مرمت و ابنيه
سازهای بتونی تنظيم شرايط محيطي
سازه های فلزی  
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی  
سیستم های کنترل تاسیسات تهویه  
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری  
سیستمهای اطلاعات مدیریت  
سیستمهای کنترل خطی  
صائب  
طراحی خطوط انتقال انرژی الکتریکی  
طراحی معماری(2)  
طراحی معماری (5)  
طراحی نهایی(پروژه)  
عناصر و جزئیات ساختمانی(2)  
فارسی پیش دانشگاهی  
فارسی عمومی  
فقه واحکام (2)  
فلسفه اسلامی  
فیزیک عمومی آزمایشگاه  
فیزیک مکانیک  
قرآن ونهج البلاغه  
کارآموزی  
کارآفرینی و پروژه  
کارآفرینی  
کارآفرینی (2)  
کاربرد آزمایشگاه تشخیصی وشخصیت  
کاربرد کامپیوتر در ساختمان  
کاربرد نرم افزار های ترسیمی  
کارگاه جوشکاری اسکلت و فلزی و جوشکاری  
کارگاه تاسیسات برقی  
کارگاه تاسیسات مکانیکی  
کامپیوترگرافیک(1)  
کامپیوترگرافیک(2)  
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  
کلیات روشها وفنون تدریس  
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی  
مباحث جاری در حسابداری  
مبانی برنامه ریزی درسی  
مبانی راهنمایی و مشاوره  
مبانی رفتار سازمانی  
مبانی سازمان مدیریت  
مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن  
متره وبرآورد  
محاسبات ساختمانی بتنی  
محاسبات ساختمانی فلزی  
محوطه سازی و پروژه  
مدیریت رفتار سازمانی  
مدیریت و تشکیلات کارگاهی  
مصالح ساختمانی  
معادلات دیفرانسیل  
مقاومت مصالح  
مقاومت مصالح (1)  
مکانیک خاک و آزمایشگاه  
مکانیک خاک و پی سازی  
مکانیک سیالات  
مهندسی اینترنت  
مهندسی نرم افزار  
میوهای گرمسیری و نیمه گرمسیری  
نظامی(منظومه ها)  
نقشه برداری ساختمان  
نقشه کشی حرارت مرکزی با آب گرم  
نقشه کشی ساختمان  
نقشه کشی ساختمانهای بتنی  
نمونه های شعر ساده  
نمونه های نثر ساده  
هوش مصنوعی  
هیدرولوژی مهندسی  

 دانلود لیست دروس

دانشجویان عزیز:

ضمن آرزوی موفقیت ، جهت هرگونه مشاوره تحصیلی و سوال آموزشی می توانید با شماره تلفن های 32722400 – 04532729008 تماس حاصل فرمایید.

                                                               معاونت آموزشی واحد

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه ۲۹ اردیبهشت   سال : ۱۳۹۴             ساعت : ۱۳:۴۹ ب.ظ             توسط : مدیریت سایت             بازدید : 39879 بازدید
رضاخانی تبدیل html به وردپرس