آخرین اخبار : 

چارت تحصیلی رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

۱ مهندسی مکانیک خودرو
۲ مهندسی تکنولوژی الکترونیک
۳ مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
۴ مهندسی تکنولوژی ساختمان
۵ مهندسی اجرایی عمران
۶ علمی کاربردی معماری
۷ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
۸ آموزش دینی و عربی
۹ مهندسی آبیاری
۱۰ مدیریت بازرگانی
۱۱ علمی کاربردی حسابداری
۱۲ تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
۱۳ مهندسی تکنولوژی عمران- سد و شبکه
۱۴ مهندسی تکنولوژی سخت افزار  کامپیوتر
۱۵ مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
۱۶ تربیت بدنی علوم ورزشی
۱۷ تربیت دبیر تربیت بدنی
۱۸ تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
۱۹
علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان داروئی و معطر

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی