آخرین اخبار : 

کاردانی ناپیوسته

ردیف نام رشته
۱ عمران – کارهای عمومی ساختمان
۲ علمی  کاربردی نرم افزار کامپیوتر
۳ کاردان فنی برق- الکترونیک
۴ تربیت معلم آموزش ریاضی
۵ تکنولوژی آبیاری
۶ معماری
۷ حسابداری
۸ تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
۹ تربیت بدنی مربیگری
۱۰ تربیت بدنی مدیریت
۱۱ هنرهای تجسمی نقاشی
۱۲ امور بانکی
۱۳ ماشینهای کشاورزی مکانیزاسیون

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی