آخرین اخبار : 

کاردانی پیوسته

ردیف نام رشته
۱ تربیت بدنی(هرنوع دیپلم)
۲ الکتروتکنیک برق صنعتی
۳ مکانیک خودرو
۴ نقشه کشی معماری – معماری
۵ کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر
۶ ساختمان- کارهای عمومی ساختمان
۷ گرافیک – گرافیک
۸ تأسیسات- تهویه مطبوع
۹ مربی بهداشت مدارس
۱۰ امور زراعی و باغی- تولیدات باغی
۱۱ علمی کاربردی حسابداری

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی