امروز جمعه ۷ آبان سال ۱۳۹۵ ساعت : ۱۱:۴۶ ق.ظ

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

ردیف نام رشته کد رشته
۱ حسابداری ۲۱۳۰۱
۲ روانشناسی بالینی ۲۰۷۰۱
۳ ریاضی کاربردی – آنالیز عددی ۳۰۱۱۵
۴ زبان و ادبیات فارسی ۲۰۱۰۱
۵ علوم اجتماعی – جامعه شناسی ۲۰۵۳۲
۶ مدیریت اجرایی ۲۱۲۱۵
۷ مدیریت دولتی ۲۱۲۱۰
۸ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی ۲۱۲۷۰
۹ مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی ۲۱۲۵۸
۱۰ مشاوره و راهنمایی ۲۱۶۰۳
۱۱ مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ۴۰۳۹۲
۱۲ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت آب ۴۰۳۹۷
۱۳ مهندسی کشاورزی – سازه های آبی ۵۰۳۶۳
۱۴ مهندسی کشاورزی – زراعت ۵۰۳۵۰
ارسال شده در تاریخ : شنبه ۹ آبان   سال : ۱۳۹۴             ساعت : ۱۱:۴۶ ق.ظ             توسط : روابط عمومی             بازدید : 2502 بازدید
رضاخانی تبدیل html به وردپرس