امروز پنج شنبه ۳ اسفند سال ۱۳۹۶ ساعت : ۰۰:۴۸ ق.ظ

لیست تلفن های داخلی دانشگاه


نام بخش

شماره تلفن

نمابر

ریاست

۰۴۵۳۲۷۲۲۳۲۳

۰۴۵۳۲۷۲۱۳۶۶

معاونت اداری و مالی

۰۴۵۳۲۷۲۴۵۰۰

۰۴۵۳۲۷۲۴۵۰۰

معاونت آموزشی

۰۴۵۳۲۷۲۲۴۰۰

۰۴۵۳۲۷۲۲۴۰۰

معاونت دانشجویی

۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۸

۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۸

معاونت پژوهشی

۰۴۵۳۲۷۲۲۰۰۳

۰۴۵۳۲۷۲۲۰۰۳

معاونت فرهنگی

۰۴۵۳۲۷۲۵۳۰۰

۰۴۵۳۲۷۲۵۳۰۰

امور مالی

۰۴۵۳۲۷۲۱۱۴۲

۰۴۵۳۲۷۲۱۱۴۲

صندوق رفاه

۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۶

امور شهریه

۰۴۵۳۲۷۲۶۰۷۱

اجرای کلاس

۰۴۵۳۲۷۲۸۰۰۲

حراست

۰۴۵۳۲۷۲۵۰۰۵

۰۴۵۳۲۷۲۵۰۰۵

روابط عمومی

۰۴۵۳۲۷۲۱۰۷۲

۰۴۵۳۲۷۲۱۰۷۲

تلفنخانه

۳۳- ۰۴۵۳۲۷۲۰۰۳۱

 —

 

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه ۲۹ اردیبهشت   سال : ۱۳۹۴             ساعت : ۰۰:۴۸ ق.ظ             توسط : مدیریت سایت             بازدید : 3695 بازدید
رضاخانی تبدیل html به وردپرس