امروز پنج شنبه ۱۸ آذر سال ۱۳۹۵ ساعت : ۱۵:۲۲ ب.ظ

لیست تلفنهای داخلی


نام بخش

شماره تلفن

نمابر

ریاست

04532722323

04532721366

معاونت اداری و مالی

04532724500

04532724500

معاونت آموزشی

04532722400

04532722400

معاونت دانشجویی

04532729008

04532729008

معاونت پژوهشی

04532722003

04532722003

معاونت فرهنگی

04532725300

04532725300

امور مالی

04532721142

04532721142

صندوق رفاه

04532729006

امور شهریه

04532726071

اجرای کلاس

04532728002

حراست

04532725005

04532725005

روابط عمومی

04532721072

04532721072

تلفنخانه

33- 04532720031

 —
ارسال شده در تاریخ : سه شنبه ۲۹ اردیبهشت   سال : ۱۳۹۴             ساعت : ۱۵:۲۲ ب.ظ             توسط : مدیریت سایت             بازدید : 2317 بازدید
رضاخانی تبدیل html به وردپرس