ریاست واحد

نام : علیرضا

نام خانوادگی : پیل پایه

  • دکتري تخصصي( PH.D) ، مهندسي منابع آب
  • عضو هيات علمي دانشگاه، استاديار
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
  • رئیس شورای پژوهشی و شورای آموزشی واحد
  • چاپ بيش از ۱۰ مقاله ISI
  • چاپ و ارائه بيش از ۱۰ مقاله داخلي و خارجي
  • ارايه مقاله در کنفرانس هاي خارجي به تعداد ۹ مقاله بصورت سخنراني در کشورهاي ايتاليا، اسپانيا، روسيه، بلغارستان و ترکيه.
  • انجام چندين طرح تحقيقاتي داخلي و خارجي.
  • استاد و پژوهشگر نمونه براي چندين سال متوالي

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی