دکتر پیل پایه

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس‌آباد مغان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، دکتر فرهاد رهبر بنابر پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل دکتر علیرضا پیل پایه را به عنوان سرپرست واحد پارس آباد مغان منصوب کرد.

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی