امروز جمعه ۲۹ دی سال ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۰۹ ق.ظ

چارت رشته های تحصیلی


كارشناسی مهندسی کشاورزی – زراعت

كارشناسی مدیریت دولتی – دولتی

چارت قدیم کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران

كاردانی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته حسابداری دولتی

کارشناسی پیوسته حسابرسی

کارشناسی پیوسته حسابداری مالیاتی

کاردانی پیوسته عمران(با مدرک کار ودانش)

کاردانی پیوسته عمران(با مدرک فنی و حرفه ای)

کاردانی ناپیوسته امور بانکی

رضاخانی تبدیل html به وردپرس