امروز جمعه ۲۹ دی سال ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۰۹ ق.ظ

چارت رشته های تحصیلی


کاردانی ناپیوسته حسابداری

کارداني پيوسته امور زراعي و باغي

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسي ناپيوسته حسابداری( برای دارندگان مدرک کاردانی پیوسته)

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم افزار

کاردانی پيوسته گرافیک فنی و حرفه ای

کاردانی پیوسته گرافیک کار و دانش

كاردانی پیوسته معماری فنی و حرفه ای

كاردانی پیوسته معماری كار و دانش

كاردانی نا پیوسته معماری

رضاخانی تبدیل html به وردپرس