امروز سه شنبه ۲۸ دی سال ۱۳۹۵ ساعت : ۱۸:۳۲ ب.ظ

نتیجه بررسی موضوع وپروپوزال ارائه شده دانشجویان گروه مدیریت ۹۵۱۰٫۱۳

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتیجه بررسی موضوع وپروپوزال ارائه شده دانشجویان گروه مدیریت ۹۵۱۰٫۱۲

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

فرم های پروپوزال واحد پارس آباد مغان ۹۵٫۱۰٫۰۸

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتیجه رسیدگی به موضوع پروپوزال مقطع ارشد گروه روانشناسی ۹۵/۰۹/۲۰

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتيجه رسيدگي به موضوع و پروپوزال مقطع ارشد گروه مديريت 95/09/06

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتيجه رسيدگي به موضوع پروپوزال مقطع ارشد گروه حسابداري 95/08/15

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتيجه رسيدگي به موضوع و پروپوزال مقطع ارشد گروه مديريت 95/08/25

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

مراحل تصویب پروپوزال

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۹
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت
رضاخانی تبدیل html به وردپرس