امروز دوشنبه ۹ اسفند سال ۱۳۹۵ ساعت : ۱۷:۰۲ ب.ظ

جلسه رسیدگی به موضوع و پروپوزال گروه حسابداری ۹۵۱۱۱۹

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

جلسه رسیدگی به موضوع و پروپوزال گروه حسابداری ۹۵۱۱۱۹

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

جلسه رسیدگی به موضوع و پروپوزال گروه مدیریت ۹۵۱۰۱۳

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

جلسه رسیدگی به موضوع و پروپوزال گروه روانشناسی ۹۵۱۱۰۵

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

جلسه شورای تخصصی گروه آموزشی گروه مدیریت ۹۵۱۱۱۸

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

فرم های پروپوزال واحد پارس آباد مغان ۹۵٫۱۰٫۰۸

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

مراحل تصویب پروپوزال

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۹
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت
رضاخانی تبدیل html به وردپرس