امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ ساعت : ۱۵:۳۰ ب.ظ

فرم های پروپوزال واحد پارس آباد مغان ۹۵٫۱۰٫۰۸

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

مراحل تصویب پروپوزال

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۹
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی كارشناسی ارشد ربان و ادبیات فارسی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی كارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – دولتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
ارسال کننده : مدیریت سایت
رضاخانی تبدیل html به وردپرس