امروز چهارشنبه ۲۲ آذر سال ۱۳۹۶ ساعت : ۲۰:۳۵ ب.ظ

نحوه نگارش نوشتن پایان نامه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۶
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نمونه فرم های پروپوزال قبل از دفاع – زمان دفاع – بعد از دفاع

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۶
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتیجه رسیدگی به موضوع و پروپوزال دانشجویان رشته عمران ۹۶/۰۴/۱۷

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتیجه بررسی رسیدگی به موضوع پروپوزال گروه مدیریت ۹۶/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتیجه بررسی رسیدگی به موضوع پروپوزال گروه مدیریت ۹۶/۰۴/۱۸

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته مشاوره – مشاوره خانواده مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته جامعه شناسی مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو
رضاخانی تبدیل html به وردپرس