امروز چهارشنبه ۲۷ دی سال ۱۳۹۶ ساعت : ۰۲:۵۸ ق.ظ

پرویز طلوعی

معاون دانشجویی

 • نام و نام خانوادگی : پرویز طلوعی
 • سمت : معاون دانشجویی
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
 • پست الکترونیک : parviztoloei@yahoo.com
 • شماره تلفن : 04532729008
 • توضیحات در باره پرویز طلوعی

  مسئولیتهای اجرایی فعلی:
  - معاون دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آبادمغان ازمهرماه 88
  - رئیس کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه
  - رئیس کمیته دانشجویی دانشگاه
  - رئیس کمیته وام صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه
  - نایب رئیس ستاد شاهدوایثارگردانشگاه
  - عضوشورای فرهنگی دانشگاه
  - عضوستادتوسعه وترویج فرهنگ نماز دانشگاه
  - عضوشورای باشگاه پژوهشگران دانشگاه
  - عضوکمیسیون مواردخاص آموزشی دانشگاه
  - ناظرحفاظتی مرکزآزمون دانشگاه آزاداسلامی دربرگزاری آزمونهای سراسری دراستان اردبیل
  - عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه


  سوابق اجرایی قبلی
  - راه اندازواحدپارس آبادمغان درسال 1377الی1379
  - مسئول دانشگاه (باعنوان مسئول آموزش مرکز)پس ازراه اندازی به مدت یکسال ازسال 1379الی مهرماه 1380
  - مسئول امورفرهنگی باحفظ سمت به مدت یکسال ازآذر1379الی آذرماه 1380
  - مسئول وسرپرست مدیریت آموزشی به مدت چهارسال تااواخرسال1384
  - معاون آموزشی ودانشجویی به مدت سه سال ازسال 1385تاپایان سال 1387
  - رئیس شورای معاونین دانشجویی منطقه 19ازتیرماه 92به مدت یکسال
  - عضواصلی کمیته انضباطی دانشجویی تجدیدنظرمنطقه 19به مدت یکسال
  - رئیس کمیته انضباطی درون واحدی تربیت بدنی واحد
  - مسئول راه اندازی بسیج دانشجویی واحدپارس آباددرسال 79
  - رزمنده دوران دفاع مقدس
  - عضوبسیجی فعال ازسال62

  سوابق علمی
  - مدرس دروس وصایای حضرت امام (ره)،انقلاب اسلامی ،تاریخ اسلام ،آشنایی بامبانی دفاع
  مقدس وسیراندیشه سیاسی درمدیریت
  - مقاله نقش نماز در تامین امنیت پایدار وآرامش روانی جامعه
  - مقاله نماز وتاثیرات بهداشتی، روحی ،روانی آن برانسان
  - مقاله اعتیادو علل گرایش جوانان به آن
  - مقاله مدیریت شایعه در سازمانها
  - مقاله آسیب شناسی روابط زناشویی
  - مقاله پیامبراعظم(ص)
  - تالیف کتاب ازجبین تابهین
  رضاخانی تبدیل html به وردپرس