امروز پنج شنبه ۲۸ دی سال ۱۳۹۶ ساعت : ۰۵:۲۶ ق.ظ

شهروز نصیری

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

 • نام و نام خانوادگی : شهروز نصیری
 • سمت : کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09377437389
 • علی فرج زاده

  کارشناس آموزش رشته های برق،مکانیک

 • نام و نام خانوادگی : علی فرج زاده
 • سمت : کارشناس آموزش رشته های برق،مکانیک
 • تحصیلات : لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09141579868
 • کاظم قاسم زاده

  کارشناس آموزش رشته های کشاورزی،روانشناسی،ادبیات

 • نام و نام خانوادگی : کاظم قاسم زاده
 • سمت : کارشناس آموزش رشته های کشاورزی،روانشناسی،ادبیات
 • تحصیلات : لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09141579893
 • بهروز کیانپور

  کارشناس آموزش رشته های حسابداری،مدیریت،اموربانکی

 • نام و نام خانوادگی : بهروز کیانپور
 • سمت : کارشناس آموزش رشته های حسابداری،مدیریت،اموربانکی
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09149521712
 • جلیل هژبری

  کارشناس آموزش رشته کامپیوتر

 • نام و نام خانوادگی : جلیل هژبری
 • سمت : کارشناس آموزش رشته کامپیوتر
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09143548803
 • فیاض جعفرخانی

  کارشناس آموزش عمران ، معماری ،گرافیک

 • نام و نام خانوادگی : فیاض جعفرخانی
 • سمت : کارشناس آموزش عمران ، معماری ،گرافیک
 • تحصیلات : لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09302688467 - 09141554779
 • رضاخانی تبدیل html به وردپرس