امروز پنج شنبه ۳ اسفند سال ۱۳۹۶ ساعت : ۰۰:۴۷ ق.ظ

ودود ولیزاده

مدیر گروه رشته های دینی و عربی ، گروه عمومی

 • نام و نام خانوادگی : ودود ولیزاده
 • سمت : مدیر گروه رشته های دینی و عربی ، گروه عمومی
 • تحصیلات : دکترا
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09143583460
 • کریم عباداله زاده

  مدیر گروه رشته تربیت بدنی

 • نام و نام خانوادگی : کریم عباداله زاده
 • سمت : مدیر گروه رشته تربیت بدنی
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک : k57moghan@gmail.com
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09143572822
 • عظیم قاسمزاده

  مدیرگروه رشته های روانشناسی ، مشاوره ، بهداشت مدارس

 • نام و نام خانوادگی : عظیم قاسمزاده
 • سمت : مدیرگروه رشته های روانشناسی ، مشاوره ، بهداشت مدارس
 • تحصیلات : دکترا
 • پست الکترونیک : azimgasemzadeh@yahoo.com
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09143559062
 • ایمان مهری

  مدیرگروه رشته های ادبیات فارسی و زبان انگلیسی

 • نام و نام خانوادگی : ایمان مهری
 • سمت : مدیرگروه رشته های ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
 • تحصیلات : دکترا
 • پست الکترونیک : imanmehri@yahoo.com
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09144518517
 • شهرام مهری

  مدیرگروه رشته های علوم پایه ، کشاورزی

 • نام و نام خانوادگی : شهرام مهری
 • سمت : مدیرگروه رشته های علوم پایه ، کشاورزی
 • تحصیلات : دکترا
 • پست الکترونیک : sh.mehri2000@gmail.com
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09143546066
 • داود مصطفی

  مدیر گروه رشته های برق،مکانیک،تاسیسات

 • نام و نام خانوادگی : داود مصطفی
 • سمت : مدیر گروه رشته های برق،مکانیک،تاسیسات
 • تحصیلات : دکترا
 • پست الکترونیک : d.mostafa.t@gmail.com
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09125781361
 • شهرام عشقی

  مدیر گروه رشته های مدیریت ، حسابداری و امور بانکی

 • نام و نام خانوادگی : شهرام عشقی
 • سمت : مدیر گروه رشته های مدیریت ، حسابداری و امور بانکی
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک : eshghi@iaupmogan.ac.ir
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09144518385
 • شاپور جودی

  مدیر گروه کامپیوتر

 • نام و نام خانوادگی : شاپور جودی
 • سمت : مدیر گروه کامپیوتر
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09143510773
 • ابوالفضل نظری

  مدیر گروه عمران و معماری و گرافیک

 • نام و نام خانوادگی : ابوالفضل نظری
 • سمت : مدیر گروه عمران و معماری و گرافیک
 • تحصیلات : دکترا
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • رضاخانی تبدیل html به وردپرس