امروز دوشنبه ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۶ ساعت : ۱۵:۱۴ ب.ظ

علی یوسفی

مسئول روابط عمومی

 • نام و نام خانوادگی : علی یوسفی
 • سمت : مسئول روابط عمومی
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • مجتبی قهرمانی

  مسئول دفتر ریاست

 • نام و نام خانوادگی : مجتبی قهرمانی
 • سمت : مسئول دفتر ریاست
 • تحصیلات : لیسانس
 • شماره تلفن : 04532722323
 • رسول شاهی

  مسئول گزینش

 • نام و نام خانوادگی : رسول شاهی
 • سمت : مسئول گزینش
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک : rasulolshahi@yahoo.com
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • علی میری زاده

  مسئول پژوهشگران جوان

 • نام و نام خانوادگی : علی میری زاده
 • سمت : مسئول پژوهشگران جوان
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : داخلی 04532722010
 • امیرمهدی ندایی

  مسئول اداره فارغ التحصیلان

 • نام و نام خانوادگی : امیرمهدی ندایی
 • سمت : مسئول اداره فارغ التحصیلان
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-3
 • تلفن همراه : 09141578914
 • ناصر دادگر

  كارشناس امور دانشجویی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر دادگر
 • سمت : كارشناس امور دانشجویی(نقل وانتقالات،مشمولین،تربیت بدنی)
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • شماره تلفن : 04532720031-3
 • تلفن همراه : 09143559385
 • پیمان عیوضی

  رئیس اداره امور دانشجویی

 • نام و نام خانوادگی : پیمان عیوضی
 • سمت : رئیس اداره امور دانشجویی
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک : peyman697@yahoo.com
 • شماره تلفن : 04532731510
 • تلفن همراه : 09144260653
 • حمزه جعفرزاده

  مدیر اداری

 • نام و نام خانوادگی : حمزه جعفرزاده
 • سمت : مدیر اداری
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک : hamzeh_jafarzadeh@yahoo.com
 • شماره تلفن : 04532720031-3
 • تلفن همراه : 09146190772
 • شهزاد محرمی

  مسئول صندوق رفاه

 • نام و نام خانوادگی : شهزاد محرمی
 • سمت : مسئول صندوق رفاه دانشجویی
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک : shahzad.maharrami@yahoo.com
 • شماره تلفن : 04532729006
 • تلفن همراه : 09143531563
 • اسلام روشندل

  مسئول کارگزینی کارکنان

 • نام و نام خانوادگی : اسلام روشندل
 • سمت : کارگزین کارکنان
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک : e.roshandel58@gmail.com
 • شماره تلفن : 04532720031-33
 • تلفن همراه : 09141579240
 • رضاخانی تبدیل html به وردپرس