آخرین اخبار : 

ترم تابستان

پذیرش دانشجو برای ترم تابستان

       دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان برای دوره تابستان از دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور دانشجو می پذیرد

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی