آخرین اخبار : 

دانشگاه آزاد پارس آباد

تصویب رشته های جدید برای دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد

        به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان ؛ به همت ریاست محترم واحد دکتر علیرضا پیل پایه، معاون علمی و دفتر گسترش رشته استان اردبیل و واحد پارس آباد، 6 رشته جدید در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد افزوده شد. دکتر علیرضا پیل پایه ضمن اینکه رشته‌های تصویب ...

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی